Hava Filtresi Nedir?

Hava filtresi, motorun yakıtı tepkimeye sokma işlemi için gerek duyduğu oksijeni (O²) içeren havayı dışarıdan emen aparattır. Hava filtresi aynı zamanda dışarıdan gelen havayı temizleme görevini de üstlenir.

 

scturbo-hava-filtresi

Hava filtresinin motor için sağladığı hava her zaman yüksek verim sağlamayabilir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri hava filtresinin temizleme görevini düzgün bir şekilde yerine getirememesidir. Bir diğer sebebi ise hava filtresin, motorun çalışmasıyla kaput içinde oluşan sıcak havayı kullanmasıdır. Bu iki durumda da motorda performans kayıpları görülür. Böyle bir sonuçla karşılaşılmaması için hava filtresi, kaput içerisinde, soğuk havayı alabileceği en uygun yere yerleştirilmelidir. Yüksek güç üreten motorlarda dışarıdan soğuk hava almaya yönelik hava filtresi kiti kullanımı sıkça görülür. Bir motorun verimli çalışabilmesi için gerekli olan parçalardan biri hava filtresidir. Motorun hava emiş yolundaki tek engel olan hava filtresi, dışarıdan emilen havanın temizlenerek motorun yanma odasına iletilmesini sağlar.

Hava filtresinin verimli çalışabilmesi için zararlı maddeleri yüksek oranda süzmesi gerekir. Spor hava filtreleri de bu fikir temel alınarak geliştirilmiştir.

Otomobillerdeki orijinal kağıt filtrelerin aksine, bu filtreler iki farklı maddeden üretiliyor: Sünger ve yağlı pamuk-tel karışımı (koton). Sünger filtrelerin geçirgenliği daha fazla olduğu için daha çok performans elde ediliyor. Ancak bu filtrelerde toz geçirme riski daha yüksek. Yağlı pamuk-tel karışım filtrelerse, yağ ihtiva ettikleri için tozu daha iyi tutabiliyorlar. Tabii geçirgenlikleri sünger kadar yüksek olamıyor. Filtreler otomobile iki şekilde uygulanabiliyor; Açık ve Kutu içi. Kutu içi filtreler, otomobilin orijinal filtre yuvasına takılarak daha fazla geçirgenlik sağlanıyor. Açık filtrelerse emme manifolduna bir aparat yardımıyla bağlanıyor. Hem kutu içi hem açık yağlı filtrelerin tümü, periyodik aralıklarla temizlenip yeniden kullanılabiliyor.

Özellikle açık tip filtrelerde, otomobilin motor hacmi ve orijinal hava filtresinin yapısına göre belli bir güç artışı sağlanabiliyor. Otomobilin orijinal filtre sisteminde, kaybolan hava akışı hızı ve yoğunluğu, açık tip filtreler sayesinde daha efektif hale geliyor ve yanma odasına giren hava miktarı daha fazla olduğu için yanma da daha şiddetli oluyor ve böylece belli bir güç artışı elde ediliyor.

Burada teori şudur ki, silindirlerin içindeki yanma odasına yakıtla karıştırılmak üzere ne kadar çok hava gönderirseniz, o kadar fazla güç elde edersiniz, ancak mesele bu havayı birinci olarak nasıl gönderdiğiniz, ikinci olarak da gerçekten fazla hava gönderip gönderemediğinizdir. Hava aerodinamiği o kadar komplike bir konudur ki, otomobilinizin orijinal hava filtresini açık bir spor hava filtresiyle değiştirdiğiniz zaman ne kadar daha fazla hava elde edeceğinizi bilmek imkansızdır.